THE RUMA
Cửa hàng trực tuyến dự án
度假/自住房 Nhà Uỷ trị Bài trả thấp
Số lượng khách tích lũy
232063
Giới thiệu dự án
Ruma residential
度假/自住房 Nhà Uỷ trị Bài trả thấp
More details >
¥382vạn~¥689vạn
Tổng giá
13.2%
Biên độ tăng giá nhà ở chỉ một năm
7%
Tiền thuê bình quân theo năm
10%
Thanh toán lần đầu
Loại bất động sản
Chung cư
Loại nhà ở
Nhà mới
Trạng thái trang trí
Tốt đẹp.
Tổng số nhà
199
Có hỗ trợ cho vay hay không
Không
Quyền sở hữu nhà ở
Quyền sở hữu lâu dài
nhà khai thác
Urban DNA Sdn Bhd nhà khai thác chứng nhận

Bàn cát điện tử

Loại nhà

·

Số nhà

Đang bán Đã bán Chốt Không bán được

Sắp mở
Phân tích loại nhà
https://uoolu-f2.uoolu.com/master/20190820144520146674.jpg
3 phòng và 1 phòng khách
3 phòng và 1 phòng khách丨85m²
Tổng giá
¥383vạn
https://uoolu-f2.uoolu.com/master/20190820144521800492.jpg
3 phòng và 1 phòng khách
3 phòng và 1 phòng khách丨85m²
Tổng giá
¥383vạn
https://uoolu-f2.uoolu.com/master/20190820145103348769.jpg
3 phòng và 1 phòng khách
3 phòng và 1 phòng khách丨85m²
Tổng giá
¥383vạn
https://uoolu-f2.uoolu.com/master/20190820145007184185.jpg
4 phòng và 2 sảnh
4 phòng và 2 sảnh丨170m²
Tổng giá
¥689vạn
Tiện ích vị trí
Sách ảnh dự án
Nhà mẫu
Sơ đồ giao thông
Sơ đồ ngoại cảnh
Tiện ích xung quanh
Sơ đồ hiệu quả
YouLu bán toàn cầu, dịch vụ giao dịch đầu tư xuyên biên giới kiểu một trạm
1
Chọn dự án nhà ở
100% chứng nhận nguồn nhà ở có thật
2
Tư vấn hẹn giờ giao tiền cọc
Cố vấn chuyên nghiệp dịch vụ 1 đối 1
3
Xác nhận mua thanh toán lần đầu
Nhiều hình thức thanh toánchuyển khoản nguồn tiền
4
Giao dịch qua tay
Giám sát nguồn vốn, luật sư giải thích hợp đồng
5
Lưu trữ nhà đường
Vận hành bán
Tổng giá