Jeff Shao Agent Store

Certified Agent

Nơi sở tại: Úc,Melbourne

中文(简体),中文(繁体),English

Jeff Shao Selling properties

  • All properties
  • Melbourne

Jeff Shao Introduction

Self introduction

Ông đã sống ở Melbourne hơn mười năm và có hiểu biết sâu sắc về nhân văn, giáo dục, kinh tế và môi trường địa phương. Cùng với tình yêu kinh doanh bất động sản, chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên cho việc mua bất động sản ở nước ngoài của bạn và cung cấp dịch vụ một cửa an toàn và hiệu quả!

Working experiences

Yêu thích kinh doanh bất động sản, cam kết phục vụ đồng bào Trung Quốc, đã làm việc chăm chỉ trong các ngành liên quan đến bất động sản và bất động sản trong bảy năm và tiếp tục tiến lên

Jeff Shao

Nơi sở tại: Úc,Melbourne

7YearsWorking experiences

Good languages:中文(简体),中文(繁体),English

Contact with Jeff Shao and send your buying inquires!

Please select the property you are interested in.
* Your name
* Your email
* Your phone
*Your message