Jeff Shao Agent Store

Certified Agent

ที่อยู่: ออสเตรเลีย,เมลเบิร์น

中文(简体),中文(繁体),English

Jeff Shao Selling properties

  • All properties
  • เมลเบิร์น

Jeff Shao Introduction

Self introduction

อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นมานานกว่าสิบปีเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นการศึกษาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความรักของอสังหาริมทรัพย์คุณสามารถให้คำแนะนำสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศและให้ความอุ่นใจและบริการแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ!

Working experiences

หลงใหลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อุทิศตนเพื่อรับใช้คนจีนจำนวนมาก

Jeff Shao

ที่อยู่: ออสเตรเลีย,เมลเบิร์น

7YearsWorking experiences

Good languages:中文(简体),中文(繁体),English

Contact with Jeff Shao and send your buying inquires!

Please select the property you are interested in.
* Your name
* Your email
* Your phone
*Your message